Pedagogicko-psychologická poradna
Karlovy Vary
Úvodní strana Nabídka služeb Jak do poradny Poradny Kontakt Užitečné dokumenty
Právě se nacházíte › úvodní stranaobjednávkyžádost o vyšetření

Dotazník pro rodiče

Vážení rodiče, před návštěvou naší poradny Vás prosíme o vyplnění několika pro nás důležitých informací.
Pokud nevíte, jak na některé otázky odpovědět, nebo jsou Vám nepříjemné, můžete je vynechat.
Poskytnuté informace považujeme za důvěrné a bude s nimi nakládáno dle §101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů,
ve znění pozdějších předpisů.
Škola:    
Rodina: *  
 
  doplněná  
OTEC
  :
MATKA
  :
NEVLAST. RODIČ:
  :
SOUROZENCI Jméno, Věk, Škola (vzdělání), Zdravotní omezení
       

Anamnéza dítěte:

:
   
Stav po porodu: inkubátor kříšeno
křeče novor. žloutenka
Dítě:

 
Motorika: ?  
 
  Dítě upřednostňuje ruku:
  Výskyt levorukosti v rodině u:
Řeč: Kdy dítě začalo mluvit v celých větách?  
  Mělo (má) dítě nějakou vadu řeči?
  Navštěvovalo dítě logopeda?
Smyslové vady:    
Dítě užívá nějaké léky:          

s čím:
Bylo dítě někdy hospitalizováno:    

s čím:
U dítěte se vyskytly tyto obtíže a projevy (označte):    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 

Školní vývoj dítěte: (u předškolních dětí vyplňte, prosím, pouze první otázku)

Chodilo do mateřské školy?  
Zvykalo si:    
Mělo odklad školní docházky?    
Opakovalo někdy ročník?  
Změnilo někdy školu?    
Jméno třídního učitele:
Spolupráce školy se mi jeví:
Domácí příprava na školu:
- v časovém rozmezí:
Ve škole dítě pracuje:
Postoj ke školní práci:
       

Chování a projevy dítěte pohledem rodičů:

Kdo dítě převážně vychovává:
Jakých výchovných prostředků
se v rodině užívá?
Zvláštní schopnosti a nadání dítěte:
Kroužky, koníčky a záliby:
Osobní tempo:
Pozornost při hře, četbě, aj.:
Kázeň:
Úsilí:
Sebedůvěra:
Samostatnost:
V kolektivu dětí:
Je spíše:
Další důležité informace, které dle Vás ovlivnily vývoj osobnosti dítěte, jeho chování a školní výsledky:

Všechna políčka označena * je potřeba vyplnit !

Odesláním formuláře Souhlasím se zpracováním všech shora uvedených údajů
a jejich archivací po dobu nezbytnou dle spisového a skartačního řádu.
© 2012 - 2019 Pedagogicko-psychologická poradna Karlovy Vary | Tvorba internetových stránek Blig s.r.o.