Pedagogicko-psychologická poradna
Karlovy Vary
Úvodní strana Nabídka služeb Jak do poradny Poradny Kontakt Užitečné dokumenty
Právě se nacházíte › úvodní stranajak do poradny

Jak do poradny

Objednání

O vyšetření dítěte do 18 let může požádat pouze zákonný zástupce dítěte, a to osobně, telefonicky nebo písemně - vyplněním žádosti o vyšetření.

Abychom mohli posoudit, jakou odbornou službu a v jakém rozsahu bude třeba dítěti poskytnout, potřebujeme předem řadu důležitých informací a stručný popis problému, který je třeba řešit. Proto spolu se žádostí o vyšetření je nutné odevzdat (zaslat) do PPP vyplněný formulář „Dotazník pro rodiče“ 
Pro studenty středních škol – formulář "Dotazník k úpravě podmínek maturitní zkoušky"

Pro zasílání žádostí o vyšetření použijte on-line objednávku a pro sdělení rodičů, příp. písemných dotazů používejte e-mailové adresy:

Karlovy Vary: sekretariat@pppkv.cz

Sokolov: info-sokolov@pppkv.cz

Cheb: info-cheb@pppkv.cz

V případě výukových obtíží doporučujeme, aby zákonný zástupce žádal o vyšetření s vědomím školy a vyžádal si od třídního učitele vyplnění formuláře „Školní dotazník“ 
V případě předškolního dítěte „Sdělení mateřské školy

Tyto dokumenty zákonný zástupce rovněž poskytne pracovníkům PPP.

Má-li k tomu zákonný zástupce vážný důvod, lze i v těchto případech provést vyšetření bez vědomí školy.

Pokud podnět k vyšetření podává škola, je nutno tak učinit s vědomím zákonného zástupce. K zaslanému formuláři „Sdělení školy“ musí být přiložena písemná žádost zákonného zástupce o vyšetření dítěte. Zákonným zástupcem vyplněný formulář „Sdělení rodičů“ lze potom zaslat do PPP rovněž prostřednictvím školy nebo ho zákonný zástupce zašle samostatně.

Průběh vyšetření

K vyšetření v PPP doprovází dítě zákonný zástupce. V řadě případů je nutné provést vyšetření v dopoledních hodinách, aby výkony dítěte nebyly negativně ovlivněny únavou.

K vyšetření je třeba přinést sešity, žákovskou knížku, případně lékařské zprávy či zprávy z vyšetření v dalších institucích. Pokud dítě používá kompenzační pomůcky (brýle, naslouchátko), nezapomeňte též přinést s sebou. Vhodné jsou rovněž přezůvky, případně svačina a pití.

Po vyšetření je zákonný zástupce odborným pracovníkem podrobně informován o závěrech vyšetření a jsou mu poskytnuty potřebné rady a doporučení pro domácí přípravu, výchovné postupy a návrhy pro další péči, případně i pokyny pro další spolupráci rodiny a školy.

Výsledky poradenských vyšetření slouží v řadě případů také jako podklad pro výkon státní správy ve školství – odklad školní docházky, dodatečný odklad školní docházky, zařazení dítěte do režimu speciálního školství. V těchto případech je zákonný zástupce o dalším postupu rovněž podrobně informován.

Všechna sdělení a informace poskytnutá zákonným zástupcem i dítětem pracovníkům PPP podléhají ochraně osobních údajů – viz dokumenty.

Karlovy Vary Sokolov Cheb

Kontakt


Pedagogicko-psychologická poradna

Lidická 590/38,
360 20 Karlovy Vary

Telefon: 
353 176 511 - ústředna, administrativní pracovnice

E-mail: 
sekretariat@pppkv.cz – ostatní korespondence

Provozní doba PPP:

PO 8:00 – 16:30   ( v Chebu 8:00 – 15:00)
ÚT 8:00 – 14:00
ST 8:00 – 16:30    (v Chebu 8:00 – 15:00)
ČT 8:00 – 14:00
8:00 – 12:00

Ostatní dle individuální domluvy.

© 2012 - 2020 Pedagogicko-psychologická poradna Karlovy Vary | Tvorba internetových stránek Blig s.r.o.