Pedagogicko-psychologická poradna
Karlovy Vary
Úvodní strana Nabídka služeb Jak do poradny Poradny Kontakt Užitečné dokumenty
Právě se nacházíte › úvodní strananabídka služeb

Nabídka služeb

Psychologická a speciálně pedagogická vyšetření a diagnostika:

- školní zralosti
- laterality (pravo-levé orientace)
- vývojových poruch učení
- intelektových schopností
- profesionální orientace, speciálních schopností, zájmů, stylů učení a osobnostních charakteristik
- rodinných vztahů
- sociálně patologických jevů (např. šikany)

Následná péče:

- o děti s odkladem školní docházky
- pravidelnou a podpůrnou péči dětem s ADHD a vývojovými poruchami učení
- reedukaci specifických poruch učení
- pomoc při vypracování individuálních vzdělávacích programů
- pomoc při rozvíjení mimořádného nadání a talentu
- relaxační techniky

Další poradenské činnosti:

- pomoc a radu v obtížných životních situacích
- pomoc při překonávání pubertální krize, hledání východisek pro vlastní identitu
- krátkodobou, na řešení orientovanou intervenci
- individuální a skupinovou psychoterapii
- výcvik v sociálně psychologických dovednostech
- vedení problémových skupin a tříd
- besedy, přednášky a další osvětové činnosti

Karlovy Vary Sokolov Cheb

Kontakt


Pedagogicko-psychologická poradna

Lidická 38,
360 20 Karlovy Vary

Telefon: 
353 176 511 - ústředna, sociální pracovnice

E-mail: 
sekretariat@pppkv.cz – ostatní korespondence

Úřední hodiny:

Pondělí  7:30 - 12:00 / 13:00 - 17:00
Úterý     7:30 - 12:00 / 13:00 - 15:00
Středa   7:30 - 12:00 / 13:00 - 17:00
               (PPP Cheb do 15:30)
Čtvrtek   7:30 - 12:00 / 13:00 - 15:00
Pátek      7:30 - 13:00

© 2012 - 2019 Pedagogicko-psychologická poradna Karlovy Vary | Tvorba internetových stránek Blig s.r.o.