Pedagogicko-psychologická poradna
Karlovy Vary
Úvodní strana Nabídka služeb Jak do poradny Poradny Kontakt Užitečné dokumenty
Právě se nacházíte › úvodní strananabídka služeb

Nabídka služeb

Psychologická a speciálně pedagogická vyšetření a diagnostika:

- školní zralosti
- laterality (pravo-levé orientace)
- vývojových poruch učení a pozornosti
- intelektových schopností
- profesionální orientace, speciálních schopností, zájmů, stylů učení a osobnostních charakteristik
- rodinných vztahů
- sociálně patologických jevů (např. šikany)

Následná péče:

- o děti s odkladem školní docházky
- pravidelnou a podpůrnou péči dětem s ADHD a vývojovými poruchami učení
- reedukaci specifických poruch učení
- pomoc při vypracování individuálních vzdělávacích programů
- pomoc při rozvíjení mimořádného nadání a talentu
- relaxační techniky

Další poradenské činnosti:

- pomoc a radu v obtížných životních situacích
- pomoc při překonávání pubertální krize, hledání východisek pro vlastní identitu
- krátkodobou, na řešení orientovanou intervenci
- vedení problémových skupin a tříd
- besedy, přednášky a další osvětové činnosti

Karlovy Vary Sokolov Cheb

Kontakt


Pedagogicko-psychologická poradna

Lidická 590/38,
360 20 Karlovy Vary

Telefon: 
353 176 511 - ústředna, administrativní pracovnice

E-mail: 
sekretariat@pppkv.cz – ostatní korespondence

Provozní doba PPP:

PO 8:00 – 16:30   ( v Chebu 8:00 – 15:00)
ÚT 8:00 – 14:00
ST 8:00 – 16:30    (v Chebu 8:00 – 15:00)
ČT 8:00 – 14:00
8:00 – 12:00

Ostatní dle individuální domluvy.

© 2012 - 2020 Pedagogicko-psychologická poradna Karlovy Vary | Tvorba internetových stránek Blig s.r.o.