Dotazník pro střední školu

Dotazník pro střední školu k žádosti o posudek k uzpůsobení podmínek pro maturitní zkoušku.

Vážení vyučující, níže uvedený/á student/ka podal/a žádost o posudek k uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky. Na základě vyhlášky Vás proto žádáme o spolupráci při rozhodování o oprávněnosti a vhodné podobě takové úpravy. Bez následujících informací nejsme schopni žádost komplexně posoudit a navrhnout ta nejvhodnější opatření (bez stanoviska školy se proto nemůžeme k podobě maturitní zkoušky vyjadřovat). Prosíme, aby se k danému studentu/studentce krátce vyjádřili v bodech 3 - 9 všichni vyučující, kteří s ním/ní pracují v (potenciálně) maturitních předmětech.