Poradna Karlovy Vary

Ředitelka

PhDr. Mižikarová Jolana
Pozice:
psycholog
Telefon:
Konzultace:
pondělí 7:30-8:00 a 13:00-14:30

Statutární zástupce ředitelky

Mgr. Bc. Tvrdoňová Ivana
Pozice:
speciální pedagog
Telefon:
Konzultace:
pondělí 7:30-8:00 a úterý 12:30-14:00

Odborní pracovníci

Mgr. et Mgr. Dřímalová Iveta
Pozice:
speciální pedagog
Konzultace:
úterý 7:30-8:00, pondělí 13:00–14:00
Mgr. Fialová Martina
Pozice:
speciální pedagog, metodik prevence
Konzultace:
pondělí 7:30-8:00 a středa 13:00-14:30
Mgr. Kohoutová Helena
Pozice:
psycholog
Konzultace:
pátek 7:30-8:00 a pondělí 13:00-14:30
Kubová Jana
Pozice:
administrativní pracovnice
Telefon:
Mgr. Nepeřená Hana
Pozice:
psycholog
Konzultace:
pondělí 7:30-8:00 a 13:30-14:00
Mgr.et Mgr. Rampasová Šárka
Pozice:
speciální pedagog
Konzultace:
pátek 7:30-8:00 a pondělí 13:00-14:30
Mgr.et Mgr. Svozilková Renata
Pozice:
speciální pedagog, logoped
Konzultace:
pondělí 13:00-14:30
Mgr.et Mgr. Ščerbová Jana
Pozice:
speciální pedagog
Konzultace:
pátek 7:30-8:00 a pondělí 13:00-14:30
Mgr. Škrabánková Jitka
Pozice:
psycholog
Telefon:
Konzultace:
středa 7:30-8:00 a pondělí 13:00-14:30
Vadinská Irena
Pozice:
vedoucí hospodářka
Mgr. Vlasáková Iveta
Pozice:
speciální pedagog
Konzultace:
úterý 7:30-8:00 a 14:00-15:30
Vorlíčková Petra, Dis.
Pozice:
sociální pracovnice, administrativní pracovnice
Mgr. Vránová Blanka
Pozice:
speciální pedagog, logoped
Konzultace:
středa 7:30-8:00 a pondělí 12:30-14:00
Mgr. Wolfová Marcela
Pozice:
speciální pedagog, logopedická asistentka
Telefon:
Konzultace:
pátek 7:30-8:00 a čtvrtek 13:00-14:30