Prohlášení o přístupnosti

Pedagogicko-psychologická poradna Karlovy Vary se zavazuje k zpřístupnění své webové stránky http://www.pppkv.cz/ v souladu se zákonem 99/2019 Sb. a dalšími vnitrostátními právními předpisy, které provádějí směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2012.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na webovou stránku http://www.pppkv.cz.

Stav souladu

Tato webová stránka je v souladu s Metodickým pokynem k zákonu č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a splňuje kritéria stanovená mezinárodním standardem pro přístupnost Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 v úrovni AA.

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 13.3.2020. Prohlášení bylo vypracováno metodou vlastního posouzení provedeného subjektem Pedagogicko-psychologická poradna Karlovy Vary.

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Vaše případné náměty či informace o problémech při zobrazovaní těchto stránek, můžete psát na adresu mizikarovaatpppkv [emailtecka] cz (mizikarova[at]pppkv[dot]cz).