Dotazník spokojenosti

Dotazník je anonymní. Dotazník je určen pro potřeby školského poradenského zařízení a jeho zřizovatele s cílem zvyšování kvality poskytovaných poradenských služeb. V rámci jednoho dotazníku hodnoťte vždy jen jedno konkrétní školské poradenské zařízení.