Evaluační dotazník pro školy

Poradna

Ohodnoťte známkou jako ve škole

Dostupnost informací o poradně a jejím fungování
Rychlost práce poradny
Jasnost a srozumitelnost obdržených doporučení pro práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
Přínos navržených opatření pro vzdělávání a výchovu těchto žáků
Terénní práci našich metodiků u vás na škole (jejich práci se třídami)
Přístup pracovníků poradny při komunikaci se školou
Odbornou informovanost pracovníků poradny při zodpovídání vašich dotazů
Přehlednost a srozumitelnost informací na našich webových stránkách a v dalších materiálech vydaných poradnou

Vaše nápady a podněty